top of page

I FOCUS

Att vårt samhälle mår bäst när vi är i social balans och har en attraktiv miljö att leva i är vi väl medvetna om. Samhällsutvecklingen accelererar och våra liv tenderar vara allt mer innehållsrika. 

 

Vi vet att fysisk aktiv livsföring gagnar vår fysik, hälsa och sociala stimulans.

 

Vi rör på oss mer medvetet idag. Samtidigt visar forskningen att vi svenskar är det mest stillasittande folket i världen. Generellt har barnens fysik och uthållighet blivit sämre. Vad är det som sker?

 

3P arkitektur är medvetet om utvecklingen och frågeställningarna kring det som rör våra fysiska aktiviteter. Hur påverkar de oss? Vad krävs för att göra våra livsmiljöer hållbara och attraktiva? Hur främjar fysisk aktivitet integration och social hållbarhet?

Vi har fördjupad kunskap kring trender och tendenser som rör anläggningar för idrott, fysiska aktiviteter och hur de påverkar vårt samhälles sociala hållbarhet och attraktivitet.

 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med frågorna.

IDROTT, FYSISKA AKTIVITETER OCH INTEGRATION

Tillbaka

bottom of page