top of page
VAD FINNS DET FÖR FÖRDELAR
HOS 3P FÖR DIG?

3P är ett arkitekt- och byggvägledningsföretag med erfarenhet och med många intressanta projekt i portföljen. Vi har en utarbetad målbild av att verka i projektens alla skeden från initiering av idéprojekt, genomförande av projektering, gestaltning och funktion, upphandling och byggvägledning till driftsättning av byggnadsprojekt.

 

Vår vision är långsiktig och ”laget 3P” formar kontorets framtid tillsammans. Under de närmaste åren räknar vi med att vara väl etablerade i vår region där vi är aktiva och delaktiga i många intressanta och spännande projekt. Vi vill gärna uppfattas som duktiga nydanande arkitekter och ingenjörer med sunda värderingar för samhällets och branschens bästa. 3P kommer att stärka laget för att skapa och verka i denna progressiva och kreativa anda.

Projekten som vi arbetar med är varierande. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och intresseområden. Samtidigt breddar du ständigt dina kunskaper i samhällsbyggande design och byggteknik. Vi ska kunna hantera och genomföra de mest skilda projekt. Vår styrka, förutom yrkesskicklighet, är vår dialog och öppenhet mot vår omgivning.

 

I 3Ps koncept prioriteras just följsamheten och att vi snabbt kan omsätta vår kunskap och kreativitet i konkreta resultat. Korta beslutsvägar utifrån snabba och kloka dialoger, internt och mot våra kunder, kännetecknar oss.

Vi är måna om vår arbetsmiljö och att det ska kännas roligt och inspirerande att varje dag gå till arbetet. Vi vet att kreativitet och arbetsglädje är starkt beroende av allt som rör sig runt omkring oss

 

Vi har som policy att vara byggena behjälpliga genom att ofta vara på plats för att underlätta genomförandet. Ett annat sätt att hålla oss uppdaterade är genom våra studieresor, där vi får nya intryck och referenser att utvecklas som personer och grupp.

bottom of page