top of page

AFFÄRSVISION

Vår vision och målsättning är att alltid vara den kunniga, engagerade och förtroendeskapande partnern som förstår och förvaltar våra samarbetspartners behov och förväntningar. Det uppnår vi genom att vara beställarens högra hand och hjälpa till med uttalade och underförstådda behov.

VERKSAMHET

Vi arbetar med konsultuppdrag och byggnadsverk från idé till förstudie, utredning, projektering, projekteringsledning och genomförande med byggvägledning. Våra fokusområden är för närvarande solitära byggprojekt så som handel, offentliga byggnader, idrott och rekreation, upplevelse, kontor och bostäder.

3P ÄR ALLTID NÄRA DIG

Vår ambition är att vår omgivning alltid ska känna att vi är tillgängliga och finnas där för projektens skull. 3Ps affärsvision uttrycker med tydlighet att alla medarbetare ska ha god kännedom och kunskap om våra samarbetspartners och projekt. Vi arbetar mot att vara det personliga arkitektkontoret.

3P PROJEKTPROCESSER

Vår filosofi är att utveckla metoder, identifiera och minimera faktorer i en byggnadsprocess för att ge projektet önskad kvalitet vilket resulterar i ekonomiska- och utförandemervärden för slutkunden, ett byggandets ”Lean production”.

 

Vår projektering sker oftast i ArchiCad.

 

Vi utvecklar ”3P Dialogbox” – ett anpassat system för att definiera projektmål.

 

3P arkitekturs målsättning är att alltid vara den kunniga och aktiva partnern i byggprocessen för beställarens, slutkundens och branschens bästa.

VÅRA ARBETS-

METODER

3P arkitektur använder projektanpassade metoder för att genomföra tjänster i dialog med beställaren och branschen.

IPECC

Vi kvalitetssäkrar enligt vårt ”3P-system” med utgångspunkt från arbetsprocessen IPECC:

I  - Initiating

P - Planning

E - Exclusion

C - Controlling

C - Closing

Samarbeten
VI SAMARBETAR MED 
bottom of page