top of page

Rödstuhage

Rödstu hage är en vackert belägen friidrottsanläggning i Botkyrka kommun. Kommunen vill att anläggningen ska rustas upp och utökas till 6 rundbanor. 3P har bistått Röda tråden och Riborn-konsult i arbetet med att ta fram handlingar för 3 alternativa lägen inom fastigheten. '


Senaste nyheter
Arkiv
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page