top of page

3P-dialogbox

Just nu utvecklar vi vårat arbetssätt i tidiga skeden.

3P-dialogbox är vårt sätt att definiera projekts och uppdragets specifika mål och förutsättningar. Syftet är att skapa tydlighet, samsyn och gemensam målbild för projektets resultat.


Senaste nyheter
Arkiv
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page