top of page

Samhällsbyggnad, utifrån sociala aspekter

Arkitektur och gestaltning är inte bara funktion och formgivning. Vi utför förstudier, analyser och utredningar för social hållbarhet och mångfald i samhällsbyggandet.

 

Samhällsbyggnad, med miljö i fokus

Miljö är ett vitt begrepp. I detta fall avser vi hållbar miljö som skapar god livskvalitet och balans i vår urbana miljö där vi vistas i vardagen och på fritiden.

SAMHÄLLS-BYGGNAD

bottom of page