1/2

3P arkitektur är aktiva! Vi prövar och utvecklar projekt i tidiga skeden tillsammans med samarbetspartners och för samhällets bästa. Förutom arkitektur och projektering kan vi utföra tjänster inom byggledning och byggvägledning. Vår målsättning är att vara ledande och progressiva i de tjänster vi utför.

PROJEKT

UTVECKLING

Tel: 021 14 33 33 

Email: info@ark3p.se

Kopparbergsvägen 8

Våning 8 

722 13 Västerås