top of page

Aktivitetsytors betydelse i samhället!

Vårt samhälle utvecklas och förändras i rask takt. Intensiteten, våra ideal och vår livsföring ställer nya krav. Vi själva, samhället och våra sociala nätverk får svårare att hinna med i utvecklingen. Vi följer trender som allt för ofta leder mot mer likriktat samhällsbyggande. Nya boende- och livsmiljöer tenderar att bli stöpta i samma form.

Sverige har fina förutsättningar och möjligheter att stärka mångfald och social hållbarhet mot ett vänligare levandsklimat. 3P arkitektur ser betydelsen i och konsekvensen av fysiska möten mellan oss. 3P arkitektur driver samhällsbyggnadsfrågor ur ett vänligare och mer hållbara sociala perspektiv. Där finner vi bland annat de fysiska aktivitetsytornas betydelse som mötesplatser i de miljöer där vi lever och bor


Senaste nyheter
Arkiv
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page