top of page

IAKS International

3P blev en av initiativtagarna till organisationen IAKS Nordic, vilken är en ny sektion i IAKS International. IAKS Nordic är det enda forum som rör fritids- och aktivitetsanläggningar i Sverige. Syftet med Nordic är att höja kunskapen inom och över våra landsgränser för att stärka miljöer för idrott och rekreation. Vi inriktar oss främst att skapa ett aktivt nätverk för forskare, planerare, byggherrar, entreprenörer, leverantörer med flera att stärka och trygga spännande och betydande del av vårt samhälle. Välkommen till oss om frågor

och medlemskap.


Senaste nyheter
Arkiv
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page