1/3

ARKITEKTUR

& DESIGN 

Vi arbetar med formgivning utifrån funktion där vi vill skapa byggnadsverk och miljöer som skapar trivsel och balans. Genom att noga analysera det behov som efterfrågas, konfirmerar vi ambitioner, utförande, kvalitet och fastställer projektets ledande förutsättningar. Därefter skapar vi lösningar och gestaltning som håller genom planeringen, genomförande och  användandet. 

Tel: 021 14 33 33 

Email: info@ark3p.se

Kopparbergsvägen 8

Våning 8 

722 13 Västerås